Diagnostika

V rámci projektu Revolúcia zdravia sa špecializujeme najmä na komplexnú diagnostiku zdravotného stavu podľa princípov Tradičnej čínskej medicíny (TČM). TČM je spolu s ayurvédou jedným z najstarších medicínskych systémov, ktorý pomáha ľuďom k nastoleniu rovnováhy už tisíce rokov. Je to celostná holistická medicína, ktorá využíva poznatky a múdrosť prírody a aplikuje ich na človeka. Ide o komplexný systém, ktorý spája telo, myseľ a dušu človeka a pátra po príčinách, prečo sa niektorá časť našej bytosti vychýlila z rovnováhy. Telo s nami komunikuje. To, čo sa nám ukáže na tele ako nejaká choroba má väčšinou príčinu niekde hlbšie. Nesnažíme sa preto „napraviť“ len telo, ale naopak zistiť prečo ho vlastne treba naprávať a vyriešiť tak podstatu problému.

Diagnostika podľa TČM nám ponúkne komplexný obraz toho, v akom stave sa nachádzame. Nejde o žiadne 5 ani 10 minútové vyšetrenie, ale o konzultáciu, ktorá trvá 60 – 90 minút počas ktorej sa porozprávame naozaj o všetkom smiley.  Po objednaní sa na konzultáciu vám e-mailom pošleme dotazník, ktorý je potrebné vyplniť a ktorý bude počas osobnej konzultácie slúžiť ako základná os celej diagnostiky.

Cieľom je, aby sme čo najlepšie pochopili váš aktuálny zdravotný stav a vedeli ako s ním ďalej narábať. Výsledkom celého procesu teda bude vypracovaný písomný dokument, v ktorom bude detailne popísaný váš zdravotný stav z pohľadu TČM a psychosomatiky a najmä bude obsahovať odporúčania k dietetike, užívaniu prírodných bylinných zmesí, celkovému životnému štýlu a režimu a ďalších vhodných terapií a metód, ktoré vám budú nápomocné. Zároveň po diagnostike a na základe jej výsledku môžeme hneď uplatniť ďalšie nástroje Tradičnej čínskej medicíny ako akupunktúra, moxovanie, guasha či masáže tuina. Pôjde teda o komplexný liečebný plán šitý na mieru každému podľa aktuálneho stavu a okolností.