Emočné zdravie a psychosomatika

Jednu veľkú kapitolu o príčinách chorôb tvoria podľa TČM emócie, ide o tzv. sedem zranení (Qi Shang). Viac ako 70% chorôb má v dnešnej dobe jasnú, prekázateľnú aspoň čiastočnú príčinu v nezvládnutých alebo potlačených emóciách, ktoré sa následne pretavia do chronických problémov, chorôb a bolestí, s ktorými si západná medicína a farmakológia nevie dať rady. TČM je preto do veľkej miery psychosomatickou medicínou, ktorá intenzívnej pracuje aj s emóciami. Podľa TČM majú emócie absolútne zásadný vplyv na kolobeh Qi (čchi) – našej životnej energie.

Nie sú to však len emócie, ktoré nás takto zásadne ovplyvňujú. Každý, kto sa už niekedy v živote zastavil, aby si uvedomil situáciu v ktorej sa nachádza, určite odpozoroval, že nás ovplyvňuje absolútne všetko, čo sa okolo nás a v nás deje. Preto psychosomatika vidí človeka ako systém, ktorý má 5 hlavných prvkov: bio – psycho – socio – spirituálne a energetické zložky. Do stavu choroby sa dostávame, keď jedna alebo viac z týchto zložiek nie sú v poriadku. Ak však nie je v poriadku jedna, je pravdepodobné, že to ovplyvní aj tie ďalšie pretože všetky zložky na seba navzájom pôsobia a zrkadlia sa. Preto je na vedomej ceste k rovnováhe dôležité poznať aj princípy psychosomatiky. Umožní nám to lepšie pochopiť jednotlivé procesy v tele, naše emócie, vzorce podľa ktorých sa riadi naša myseľ, rodinné či partnerské vzťahy, ale najmä nás navedie na cestu poznania samých seba. Veľká časť terapie a práce s klientom, napriek tomu, že liečime primárne fyzický problém alebo chorobu, je teda venovaná aj liečeniu psyché a duše.

Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa medzi rečou len tak posťažujú, že uff dnes som hrozne unavený, ten obed mi akosi nesadol, alebo dnes ma celý deň bolí hlavne, vlastne už odvčera, nemohol som v noci spať, vôbec sa neviem uvoľniť, už dlhšie cítim také to vnútorné napätie a ne