Tradičná čínska medicína

Tradičná čínska medicína a jej umenie liečiť je cesta k porozumeniu vecí okolo nás no najmä toho, čo sa deje v nás samotných. Okrem metód liečenia, ktoré využíva, sa veľmi aktívne zaoberá aj prevenciou. Cesta k dlhovekosti, tzv. Yang Sheng Fa je komplexná metóda starostlivosti o zdravie. Prevencia a snaha o udržanie zdravého života je podstatou filozofie čínskej medicíny. Keď už však nastane nejaký zdravotný problém, to, čo robí tradičnú čínsku medicínu a iné alternatívne prístupy k zdraviu hodnotnými je to, že pátrajú po príčinách choroby. A tak sa terapeuti TČM stávajú akýmisi detektívmi zdravia smiley

TČM sa vo svojom pochopení ľudského tela, procesov v ňom a celkového stavu organizmu opiera o teóriu yinu a yangu, teóriu piatich prvkov a zároveň kladie veľký dôraz na prepojenie s rytmami prírody a energetickú rovnováhu v tele, ktorá je ale vnímaná skrz cykly a neustále premeny, ide teda o nastolenie dynamickej rovnováhy, pretože tak ako v nás aj v prírode je všetko neustále v pohybe, nič nie je nemenné.

Moxovanie je jednou z terapeutických metód Tradičnej čínskej medicíny. Ide o veľmi príjemnú metódu nahrievania akupunktúrnych bodov vďaka čomu dokážeme do organizmu doplniť chýbajúcu energiu a teplo.

„Koncentruj svoju myseľ a svoju Qi a využi vyváženosť jesennej Qi. Nezameriavaj svoje úsilie navonok a rozjasni Qi pľúc.“ Vnútorný kánon Žltého cisára

Akupunktúra je dobre známa svojou účinnosťou pri znižovaní väčšiny typov bolestí, vrátane bolesti pri zraneniach súvisiacich so športom. Športové zranenia sú spôsobené predovšetkým úrazom alebo nadmerným preťažením.

Hneď v úvode treba uviesť na pravú mieru, že TCM pojem choroba nepozná a nepoužíva. Samozrejme pre praktika čínskej medicíny a zároveň pre zjednodušenie komunikácie s pacientom je dobré, keď vieme s akou diagnózou podľa západnej medicíny pacient prišiel.