Ženské zdravie

V rámci diagnostiky podľa TČM u žien je jedna obrovská kapitola venovaná práve skúmaniu ženského cyklu. Starí múdri Číňania presne vedeli čo robia, keď ju tam zaradili, pretože ide o jeden z najzákladnejších ukazovateľov celkového zdravia u žien. To, ako funguje náš cyklus, či je pravidelný, či je bolestivý, ako pôsobí na našu psychiku a v neposlednom rade aký vzťah k nemu máme nám dokáže dať mnoho hodnotných informácií nielen o hormonálnom systéme či plodnosti, ale o celkovej rovnováhe v tele. V dnešnej dobe má problémy s menštruáciou veľké množstvo žien a práve preto bude táto časť webu venovaná práve ženskému zdraviu. Som totiž presvedčená, že práve v našom cykle sa nachádza obrovský potenciál k žitiu vedomého a naplneného života a kľúč ku zdraviu na telesnej, emočnej a duševnej úrovni.

Celá čínska medicína je o vyvažovaní princípov yinu a yangu. Každý z nás pozná a videl už niekde monádu, ktorá tieto princípy zobrazuje.