Yangový muž a yinová žena

Celá čínska medicína je o vyvažovaní princípov yinu a yangu. Každý z nás pozná a videl už niekde monádu, ktorá tieto princípy zobrazuje. Čierno-biely kruh rozdelený na dve časti, kde v bielej časti vzniká malá čierna gulička a naopak v čiernej časti sa objavuje malá biela gulička. Biela a čierna farba predstavujú yang a yin. V bielej časti, teda tej yangovej je už zárodok yinu a v tej čiernej, yinovej existuje už zárodok yangu. Ide o jednoduchý princíp toho, že jeden bez druhého existovať nemôžu. Je to ako kyvadlo, ktoré keď vychýlime do jedného extrému, tak v momente zastavenia vzniká obrat, ktorý ho nasmeruje do druhého extrému. Asi sa zhodneme, že pohybovať sa takýmto kyvadlovým spôsobom z jedného extrému do druhého nebude asi najšťastnejšie. Taoistická cesta je cesta stredu, cesta rovnováhy, kde kráčame síce stále vpred, ale snažíme sa vyhýbať akýmkoľvek extrémom.

Jedným z takýchto extrémov kam sa dopracovala naša spoločnosť je aj dnešná doba, ktorá je extrémne yangová, je to doba výkonu, aktívnej činnosti, kde oddych, nie ten aktívny, je absolútne potlačovaný ako niečo neproduktívne, zbytočné a čas zaberajúce, lebo čas sú peniaze, deň má len 24 hodín a my musíme stihnúť všetko čo treba aj netreba. A tak ideme na plný plyn, v plnom nasadení tejto yangovej mužskej energii. A hlavne my ženy. Lebo veď nemôžeme predsa zaostávať. Konečne sme sa dopracovali k tomu, že máme tie možnosti, máme takmer rovnaké príležitosti na sebarealizáciu ako muži a tak sme ochotne naskočili na tento ich plne rozbehnutý vlak, ale okrem toho, že stíhame makať v tomto vlaku, aby sme sa finančne zabezpečilo rovnako ak nie lepšie ako muži, tak zvládame každú chvíľu vyskočiť, postarať sa o domácnosť o deti, proste o všetko čo treba a zas rýchlo večer naskočiť naspäť do vlaku, keď ešte treba dorobiť z domu tamten projekt a dopísať tento článok a zmontovať túto poličku. A takto žijeme každý boží deň. Nepremrháme predsa túto vlnu feminizmu na to, aby sme dokázali mužom, že my to dokážeme. Byť samostatné, sebestačné, hold dokonalé.

Kam nás to však doteraz doviedlo? Práve teória yinu a yangu naznačuje, že sme sa vychýlili z našej prirodzenej rovnováhy. Vytratilo sa to ženské z nás, naopak objavilo sa veľké množstvo zdravotných problémov týkajúcich sa ženských orgánov a menštruačného cyklu. Energeticky sme sa vychýlili z našej prirodzenej rovnováhy, prevažuje u nás mužská energia (yang) a netrvalo dlho a prejavuje sa to na našich fyzických telách. Kyvadlo sa presunulo z jedného extrému kedy v patriarchálnej spoločnosti dominoval muž a žena bola utláčaná do druhého extrému kedy feminizmus zatracuje čokoľvek ženské, čo môže byť interpretované ako slabosť a snaží sa svojou silou dorovnať mužom. Lenže prirodzene žena nebude nikdy tak silná ako muž, má svoje iné kvality, ktoré dopĺňajú mužskú silu a tvoria tak harmonickú yin yangový celok. Myslím, že ak by mal každý sám u seba zrovnané tieto energie, nenechal by sa tlačiť do toho, čo nám dnešná doba podsúva ako jediné „dobré“ čiže aktivita a výkon, tak by prirodzene všetci nasledovali to, čo máme v sebe najviac zakorenené a to je to, že u žien prevláda práve tá ženská yinová energia, ktorá dokáže s láskou vytvárať teplo domova a vyživovať, zatiaľ čo mužská aktívna yangová energia sa dokáže o rodinu postarať a zabezpečiť jej pocit ochrany a istoty nielen finančnej. Samozrejme akési drobné odchýlky existovali a budú existovať, ale čím ďalej tým viac som presvedčená o tom, že ak si my tieto energie dokážeme v sebe vyliečiť a udržiavať v harmónii tak tie mužské a ženské role sa nestanovili len tak pre nič za nič, nasledujú prirodzené rozdelenie a vzájomné dopĺňanie sa energii, aby dokázali spolu vytvoriť jednotný harmonický celok. Príroda sa predsa nemýli, je to prirodzená múdrosť bytia, ktorá siaha ďaleko za ľudský intelekt.

Každý si môže položiť jednoduchú otázky: Žijem svoj život prevažne v ženskej, yinovej, vyživujúcej, vnútornej energii alebo viac v mužskej, yangovej, tvorivej a aktívnej energii?